Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Otwieramy się na integrację

Do naszego przedszkola przyjmowane są również dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w §17 pkt 7 pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pierwszy długo oczekiwany oddział integracyjny oficjalnie otwarto 8 października 2004 roku. W doniosłej uroczystości poza personelem przedszkola i dziećmi uczestniczyli zaproszeni goście m.in. ówczesne władze miasta i gminy burmistrz M. Wołoszek, zastępca burmistrza J. Erwiński, wizytator J. Michalska z Kuratorium Oświaty oraz wójt gminy Aleksandrowa Kujawskiego M. Szarecki, przedstawiciele różnych instytucji oświatowych a także proboszcz miejscowej parafii ksiądz M. Mielczarek.

Pani dyrektor Dorota Jaworska wygłosiła słowo wstęne a dzieci zaprezentowały program artystyczny.

Potrzeba i zainteresowanie oddziałem były tak duże, że w 2007 roku powstał drugi.

 

Zadanie grupy o charakterze integracyjnym polega na stworzeniu warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających pełny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Praca z dziećmi przejawiającymi różne deficyty rozwojowe wymaga ciągłego poszukiwania dróg wspomagania naszych podopiecznych.

Aby wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom placówka organizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, dysponuje wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną: terapeuci, logopeda, psycholog.

Pomieszczenia służące tejże terapii wyposażone są w sprzęt rehabilitacyjny i odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Dzięki takiej bazie materialnej można łączyć zabawę z nauką i rehabilitacją.

Koszty zakupu wyposażenia specjalistycznego pokryte ze środków PFRON.

Do grona sponsorów wspierających przedszkole przy zakupi innych niezbędnych sprzętów należy zaliczyć przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz ówcześnie działający klub SLD.

Z opinii nauczycieli terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w naszym przedszkolu a także rodziców dowiadujemy się, że integracja przynosi obopólne korzyści, zarówno dzieciom zdrowym, jak i tym o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Terapeuci i nauczyciele prowadzący grupy integracyjne dbają również o współpracę ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych „Bądźmy razem”, na czele z jego założycielką panią Wiolettą Pomianowską.

Jest to osoba, która ma swój wielki udział w utworzeniu oddziału integracyjnego w naszym przedszkolu.

Data dodania: 2019-01-07 14:37:35
Data edycji: 2019-01-07 15:59:02
Ilość wyświetleń: 671
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej