Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dlaczego Julian Tuwim?

Wybór naszego patrona poprzedziła ankieta skierowana do rodziców i dzieci, której wyniki potwierdziły propozycję kadry pedagogicznej i ujawniły jak wielką popularnością cieszy się w naszej społeczności Julian Tuwim i bohaterowie jego wierszy.

W dniu 18 czerwca 2007 roku rada pedagogiczna podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszego przedszkola.

Dnia 5 listopada 2008 roku wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o nadanie imienia placówce.

By podkreślić jak godne imię w 30 rocznicę swego imienia przyjmie Przedszkole Samorządowe nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim warto w tym miejscu przybliżyć sylwetkę słynnego pisarza.

Julian Tuwim urodził się w Łodzi 13.09.1984 roku. Wywodził się z rodziny, w której kultywowano tradycje literackie.

Dziadek Julka wydawał pierwszą polskojęzyczną gazetę w Łodzi. Matka była kobietą inteligentną, wrażliwą, a Julian często również w swych utworach powtarzał, że wiele z tego co w nim dobre i cenne zawdzięcza „mamusi”.

Jedną z dziecięcych pasji Julka było kolekcjonowanie słów obcojęzycznych. Pasje lingwistyczna i bibliofilskie okazały się nadzwyczaj trwałe i towarzyszyły Tuwimowi do końca życia.

Dopóki w ręce siedmioletniego Juliana nie trafił przypadkowo „Wybór poezji” Leopolda Staffa młody Julek nie przykładał się zbytnio do nauki.

Fascynacja poezją spowodowała, że stał się jednym z lepszych uczniów i rozpoczął własne pierwsze próby poetyckie.

Po ukończeniu gimnazjum Tuwim opuścił Łódź i rozpoczął studia prawa i filozofii w Warszawie.

O wiele bardziej pociągała go jednak poezja, spotkania i dyskusje grupy młodzieży literackiej.

Druga połowa lat dwudziestych i lata trzydzieste to okres najaktywniejszej i najwszechstronniejszej działalności literackiej Juliana Tuwima.

Był przede wszystkim poetą, ale pisał również utwory prozatorskie i dokonywał przekładów.

W dziesięcioleciu poprzedzającym wojnę Tuwim zaczyna tworzyć również pierwsze wiersze dla dzieci.

Zasługą poety jest to, że jako pierwszy w latach 1934-1935 wydrukował swoje „Wiersz dziecięce” na łamach czołowego tygodnika literackiego „Wiadomości literackie”.

Wydarzenie to było rewelacją na miarę ogólnopolską i spowodowało szersze zainteresowanie dorosłych problemem twórczości dla dzieci. W dorobku

Galeria poetyckim Tuwima znajdują się również wiesze- „Igraszki słowne”, wiersze żartobliwe, rozwijające wyobraźnię i skłaniające do słowotwórczych poszukiwań. Są to utwory stworzone dla zabawy, którą dzieci tak lubią.

Uprzywilejowane miejsce twórczości naszego patrona zajmuje świat widziany inaczej- „Świat na opak”, których odzwierciedleniem tego świata są choćby utwory „Gabryś”, „Idzie Grześ”, „Słoń Trąbalski” czy „Dyzio marzyciel”. Utwory Juliana Tuwima dla dzieci są arcydziełami poetyckimi.

Posługuje się w nich żartem intelektualnym, słowną zabawą, nonsensem, zróżnicowanym rytmem, euforią i całym bogactwem innych środków poetyckich.

Tuwim doskonale rozumie dziecko, przemawia do niego wprost, serdecznie i z życzliwością.

Przyjmuje on postawę nie „mentora ale towarzysza zabaw”, sprzymierzeńca znajdującego wspólny język z dzieckiem.

Cała twórczość „dziecięca” tego poety jest przykładem związku „zabawy dla dzieci” i „zabawy z dziećmi”. Jego wiersze ciepłe, pogodne, wesołe, zaopatrzone w lekką dozę dydaktyzmu są alternatywą dla zalewających nas zewsząd masowych produkcji pseudo -dydaktycznych bajek.

Poezja sprzed ponad pół wieku nadal żyje i tak samo jak wówczas bawi, cieszy i uczy: życia, tolerancji wobec innych i postrzegania piękna otaczającego świata.

To skłoniło Radę Pedagogiczną naszego przedszkola do wyboru Juliana Tuwima na patrona, to ten pisarz obdarzył dzieci darem bezcennym- prawdziwą poezją zrodzoną z talentu i świetnego znawstwa świata myśli dzieci, ich uczuć i potrzeb. Jego wiersze są zwierciadłem świata dziecięcego.

Wyzwalają w dzieciach poczucie humoru jednocześnie uwrażliwiająć na wartośći i piękno poetyckiego słowa.

Poezja ta dostracza prawdziwych przeżyć estetycznych, dobrze służy celom wychowawczym, rozwija myślenie, moralną i estetyczną wrażliwość dzieci, słowem ma swój niewątpliwy udział we wszechstronnym rozwoju ich osobowości.

Dzieci chętnie sięgają po te wiersze i uczą się ich na pamięć, bo przecież wiersze Tuwima są jak zabawki, które same w sobie zawierają zabawę lub stanowią element inspirujący do jej tworzenia.

Data 30.05.2009r. na stałe wpisała się w karty naszego przedszkola, ponieważ od tej pory postać Juliana Tuwima towarzyszy nam każdego dnia w rzeczywistości przedszkolnej.

Tekst: Ewa Ciałkowska, Jolanta Linowska

Data dodania: 2019-01-07 14:46:29
Data edycji: 2021-01-13 15:40:24
Ilość wyświetleń: 566
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej