Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dlaczego Julian Tuwim?

Wybór naszego patrona poprzedziła ankieta skierowana do rodziców i dzieci, której wyniki potwierdziły propozycję kadry pedagogicznej i ujawniły jak wielką popularnością cieszy się w naszej społeczności Julian Tuwim i bohaterowie jego wierszy.

W dniu 18 czerwca 2007 roku rada pedagogiczna podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszego przedszkola.

Dnia 5 listopada 2008 roku wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o nadanie imienia placówce.

By podkreślić jak godne imię w 30 rocznicę swego imienia przyjmie Przedszkole Samorządowe nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim warto w tym miejscu przybliżyć sylwetkę słynnego pisarza.

Julian Tuwim urodził się w Łodzi 13.09.1894 roku. Wywodził się z rodziny, w której kultywowano tradycje literackie.

Dziadek Julka wydawał pierwszą polskojęzyczną gazetę w Łodzi. Matka była kobietą inteligentną, wrażliwą, a Julian często również w swych utworach powtarzał, że wiele z tego co w nim dobre i cenne zawdzięcza „mamusi”.

Jedną z dziecięcych pasji Julka było kolekcjonowanie słów obcojęzycznych. Pasje lingwistyczna i bibliofilskie okazały się nadzwyczaj trwałe i towarzyszyły Tuwimowi do końca życia.

Dopóki w ręce siedmioletniego Juliana nie trafił przypadkowo „Wybór poezji” Leopolda Staffa młody Julek nie przykładał się zbytnio do nauki.

Fascynacja poezją spowodowała, że stał się jednym z lepszych uczniów i rozpoczął własne pierwsze próby poetyckie.

Po ukończeniu gimnazjum Tuwim opuścił Łódź i rozpoczął studia prawa i filozofii w Warszawie.

O wiele bardziej pociągała go jednak poezja, spotkania i dyskusje grupy młodzieży literackiej.

Druga połowa lat dwudziestych i lata trzydzieste to okres najaktywniejszej i najwszechstronniejszej działalności literackiej Juliana Tuwima.

Był przede wszystkim poetą, ale pisał również utwory prozatorskie i dokonywał przekładów.

W dziesięcioleciu poprzedzającym wojnę Tuwim zaczyna tworzyć również pierwsze wiersze dla dzieci.

Zasługą poety jest to, że jako pierwszy w latach 1934-1935 wydrukował swoje „Wiersz dziecięce” na łamach czołowego tygodnika literackiego „Wiadomości literackie”.

Wydarzenie to było rewelacją na miarę ogólnopolską i spowodowało szersze zainteresowanie dorosłych problemem twórczości dla dzieci. W dorobku

Galeria poetyckim Tuwima znajdują się również wiesze- „Igraszki słowne”, wiersze żartobliwe, rozwijające wyobraźnię i skłaniające do słowotwórczych poszukiwań. Są to utwory stworzone dla zabawy, którą dzieci tak lubią.

Uprzywilejowane miejsce twórczości naszego patrona zajmuje świat widziany inaczej- „Świat na opak”, których odzwierciedleniem tego świata są choćby utwory „Gabryś”, „Idzie Grześ”, „Słoń Trąbalski” czy „Dyzio marzyciel”. Utwory Juliana Tuwima dla dzieci są arcydziełami poetyckimi.

Posługuje się w nich żartem intelektualnym, słowną zabawą, nonsensem, zróżnicowanym rytmem, euforią i całym bogactwem innych środków poetyckich.

Tuwim doskonale rozumie dziecko, przemawia do niego wprost, serdecznie i z życzliwością.

Przyjmuje on postawę nie „mentora ale towarzysza zabaw”, sprzymierzeńca znajdującego wspólny język z dzieckiem.

Cała twórczość „dziecięca” tego poety jest przykładem związku „zabawy dla dzieci” i „zabawy z dziećmi”. Jego wiersze ciepłe, pogodne, wesołe, zaopatrzone w lekką dozę dydaktyzmu są alternatywą dla zalewających nas zewsząd masowych produkcji pseudo -dydaktycznych bajek.

Poezja sprzed ponad pół wieku nadal żyje i tak samo jak wówczas bawi, cieszy i uczy: życia, tolerancji wobec innych i postrzegania piękna otaczającego świata.

To skłoniło Radę Pedagogiczną naszego przedszkola do wyboru Juliana Tuwima na patrona, to ten pisarz obdarzył dzieci darem bezcennym- prawdziwą poezją zrodzoną z talentu i świetnego znawstwa świata myśli dzieci, ich uczuć i potrzeb. Jego wiersze są zwierciadłem świata dziecięcego.

Wyzwalają w dzieciach poczucie humoru jednocześnie uwrażliwiająć na wartośći i piękno poetyckiego słowa.

Poezja ta dostracza prawdziwych przeżyć estetycznych, dobrze służy celom wychowawczym, rozwija myślenie, moralną i estetyczną wrażliwość dzieci, słowem ma swój niewątpliwy udział we wszechstronnym rozwoju ich osobowości.

Dzieci chętnie sięgają po te wiersze i uczą się ich na pamięć, bo przecież wiersze Tuwima są jak zabawki, które same w sobie zawierają zabawę lub stanowią element inspirujący do jej tworzenia.

Data 30.05.2009r. na stałe wpisała się w karty naszego przedszkola, ponieważ od tej pory postać Juliana Tuwima towarzyszy nam każdego dnia w rzeczywistości przedszkolnej.

Tekst: Ewa Ciałkowska, Jolanta Linowska

Data dodania: 2019-01-07 14:46:29
Data edycji: 2021-11-25 17:38:15
Ilość wyświetleń: 1579
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej