Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia przedszkola

Choć istnieje dość duży wybór materiałów przedstawiających rys historyczny Aleksandrowa Kujawskiego to niestety na temat losów obiektu, w którym obecnie mieści się przedszkole informacji jest niewiele.

Na podstawie tych nielicznych można domniemywać, że budynek powstał pomiędzy 1909-1911 rokiem.

Fakty, od jakich udaje się zacząć tę podróż w przeszłości dotyczą okresu międzywojennego.

W tym to czasie w budynku, który obecnie zajmuje nasze przedszkole miała swoją siedzibę Policja Granatowa, określana tak z powodu koloru umundurowania. Poruszała się po mieście konno.

Na terenie obecnego placu zabaw miały swoje stanowiska konie.

Źródła też mówią, że w budynku do 1938 roku znajdowała się Łaźnia Miejska co potwierdzają liczni mieszkańcy miasta.

W trakcie II Wojny Światowej obiektem zawładnęła Żandarmeria niemiecka i Gestapo.

 

Niechlubni to gospodarze, ale czasem na bieg historii aleksandrowianie nie mieli wpływu pomimo ich wielkiego patriotyzmu. W grudniu 1945 roku przeniesiona tu została z Urzędu Miejskiego siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego gdzie, mieściła się do 1956 roku.

Czas powojenny to okres kiedy stacjonowała w tym miejscu Milicja Obywatelska.

Pierwszej wzmianki, która dotyczyła zamysłu przeznaczenia nieruchomości na przedszkole, jako formalnie zbędnej KW PZPR można doszukać się w materiałach archiwalnych z 1976 roku.

 

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Aleksandrowie Kujawskim wystosował w tym właśnie roku pismo do Zarządu Gospodarki Terenami UM z prośbą o przekazanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 19 oraz działek o powierzchni 3697m, stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na przedszkole.

Na podstawie prawomocnej decyzji Naczelnika Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznie 1977 roku nieruchomość przekazana zostaje nieodpłatnie w użytkowanie na 60 lat tj. do 2037 roku Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Nieruchomość przeznaczona zostanie przez użytkownika na Przedszkole Miejskie.

Pierwsza kronika placówki zamieszcza notatkę, z której wynika, że w pracach na rzecz adaptacji budynku partycypowały następujące zakłady z terenu Aleksandrowa: Budkrusz, Polfa i Malta.

Uroczystego otwarcia 1 czerwca 1979 roku dokonała pani Maria Lenartowska, pierwsza dyrektor placówki.

Przecięcie wstęgi przypadło w udziale ówczesnemu I sekretarzowi PZPR Józefowi Grzelakowi i wicekurator pani Jadwidze Wekka.

 

Pełna nazwa placówki brzmiała wówczas Państwowe Przedszkole nr 4. Mieściły się w niej 3 odziały, z ogólną liczbą 104.

Zatrudnionych zostało 15 osób, z czego 6 stanowiły nauczycielki.

W uroczystości uczestniczyły m.in dzieci z Przedszkola nr 1 (obecnie niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bino), z Przedszkola nr 2 (obecnie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek) i Przedszkole nr 3 (zlikwidowane w 1993 roku).

Budynek zlikwidowanego przedszkola zajmuje Warsztat Terapii Zajęciowej).

 

W skład pierwszej Rady pedagogicznej wchodziły następujące osoby: mgr Maria Lenartowska - dyrektor placówki oraz Antonina Czyżnikowska, Kazimiera Andruszewska, Iwona Piotrowska, Marzena Kasprzak, Jadwiga Szymańska.

Wśród pierwszych absolwentów przedszkola znaleźli się m.in. Tomasz Makowski, Małgorzata Olejnik, Krzysztof Mąkowski, Marek Kozłowski, Artur Trojanowski, Małgorzata Orsztynowicz i Jarek Bartczak.

Byli to wychowankowie pani A. Czyżnikowskiej i pani J. Szymańskiej.

 

4 stycznia 1982 roku po kapitalnym remoncie placówka otrzymała nową salę zajęć dla dzieci 6 letnich.

Po upływie ponad 3 lat - 1 września 1985 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego został oddany do użytku piąty oddział.

Do grona pedagogicznego dołączyły:

Anna Pacholec, Maria Kossowska, Iwona Fabiszewska, Elżbieta Mrozowska oraz Dorota Jaworska (obecnie dyrektor placówki). W 1993 roku na skutek likwidacji Przedszkola nr 3 nasza placówka przyjęła w swoje szeregi wiele nowych dzieci i pracowników m.in dyrektor zlikwidowanej placówki p. J. Włodarską oraz nauczycielki M. Grzegorską, G. Rybską i S. Matysik.

W 1996 roku na stanowisko zastępcy dyrektora powołano p. M. Derengowską.

W okresie działalności przedszkola funkcje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze obok wcześniej wymienionych pełnili następujący nauczyciele:

Helena Dębowiak, Halina Stępkowska, Ewa Melkowska, Bernadetta Kacprzak, Anna Gajewska, Mirosława Kryza, Beata Malko, Kazimiera Korzeniewska, Elżbieta Niemczyk, Mirosława Janus, Katarzyna Koźmińska, Jadwiga Ciechorska, Dorota Czerwińska, Marzena Pruszińska, Marzena Stawska, Elżbieta Pawłowska.

 

Oprócz dyrekcji i rady pedagogicznej o prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola decydowali też pracownicy obsługi i administracji.

Funkcje dyrektora od 1978 roku, czyli jeszcze na rok przed oficjalnym otwarciem placówki do 2003 roku pełniła Pani Maria Lenartowska.

Odchodząc na emeryturę skończyła swoją służbę pedagogiczną w Przedszkolu nr 1.

Kierowała nim niemal ćwierć wieku ciesząc się szacunkiem i uznaniem środowiska aleksandrowskiego.

 

Swoją pasję pracy z ludźmi realizowała w naszym mieście, stąd tutaj była szczególnie rozpoznawalna, choć przez te wszystkie lata mieszkała w Ciechocinku. Obraz jaki malują wspomnienia innych, przedstawia Panią Lenartowską jako człowieka życzliwego, wrażliwego, otwartego na problemy dzieci i pracowników. Fotel dyrektora po odejściu Pani Marii Lenartowskiej na emeryturę objęła Pani Dorota Jaworska, której styl kierowania przedszkolem owocuje nowymi sukcesami i ciekawymi, nowatorskimi przedsięwzięciami.

Data dodania: 2019-01-07 14:44:55
Data edycji: 2021-08-27 10:57:20
Ilość wyświetleń: 1356
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej