Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uwaga!

Uwaga!

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z nowymi obostrzeniami podanymi przez ministra zdrowia, przedszkole będzie zamknięte w dniach 12-18.04. Wyjątek stanowią dzieci rodziców ze służb medycznych oraz porządkowych (funkcjonariusze policji i straży pożarnej, żołnierze), które mogą korzystać z opieki w przedszkolu.

 

WAŻNE! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

W terminie od 12.03. do 16.04.2021r. do przedszkola mogą uczęszczać dzieci:

 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,


2) rodziców dzieci, którzy:


a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

więcej informacji (link poniżej):

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Data dodania: 2021-03-26 14:26:13
Data edycji: 2021-04-07 18:56:37
Ilość wyświetleń: 374
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej