Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Ważna informacja!

Od dnia 25 lutego do 2 marca 2021r można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

Od dnia 4 marca do 30 marca można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola (więcej informacji poniżej).

(dokumenty do pobrania poniżej)

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Składanie deklaracji kontynułowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu

 

25 luty - 2 marca 2021r. 

 

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, w tym kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

4 marca - 30 marca 2021r.

 

Ewentualne korekty danych zawartych we wnioskach.

W celu skorygowania lub uzupełnienia danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

W treści maila należy zawrzeć oświadczenie, że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

31 marca- 9 kwietnia 2021r. 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12 kwietnia 2021r.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły do której zostało zakwalifikowane.

13 kwietnia- 19 kwietnia 2021r.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

21 kwietnia 2021r.

Procedura odwoławcza:

od 22 kwietnia 2021r. 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data dodania: 2021-02-04 18:03:38
Data edycji: 2021-02-09 17:13:34
Ilość wyświetleń: 485
wstecz

Kalendarz

Grupy

Przejdź na stronę swojej grupy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej